Відкрито прийом статей до №6 (2013)

Відкрито прийом статей до випуску за поточний рік збірки наукових праць «Лінгвістика. Лінгвокультурологія».

Для публікації статті у наступному номері журнала «Лінгвістика. Лінгвокультурологія» необхідно не пізніше 10 жовтня 2013 року надіслати вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу lingvistika.dnu@gmail.com:

1)  текст статті, оформлений згідно з вимогами;

2)  відомості про автора(ів) (прізвище, ім’я, по батькові повністю, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, наукові інтереси, номери службового та домашнього телефонів, поштова адреса, адреса електронної пошти). Якщо авторів декілька – потрібно вказати, хто з авторів представляє авторський колектив;

3)  студенти, аспіранти та пошукачі  додають відскановану рецензію наукового керівника, яка завірена печаткою відповідного навчального закладу або рекомендацію вченої ради.