Рубрики журналу

Основні напрямки наукової збірки:

1. Культурне тло мовної одиниці та комунікативного простору.

2. Культурний простір крізь призму мови й дискурсу.

3. Методика і практика перекладу як навчальна дисципліна в аспектах концепції діалогу культур, сучасних підходів в лінгвокультурології, зіставної лінгвокультурології і лінгвістики, лінгвопрагматики.

4. Опис і зіставлення конкретної іноземної мови і рідної мови.

5. Методика використання лінгвістичних і соціокультурних навчальних словників з метою викладання мов і перекладу.

6. Теорія і практика укладання навчальних словників і словників нового типу «на допомогу перекладачеві», методична робота з такими словниками в аудиторії.

7. Теорія й практика міжкультурної комунікації як в культурно-історичних, так і в соціокультурних аспектах для продуктивного спілкування даною мовою і створення якісних перекладних текстів.

Епізодичні рубрики журналу:

1. Наша спадщина.

2. Наші вчителі.

3. Зіставне вивчення літератур і культур.

4. текстологія художнього мовлення.

5. Навчальні програми.

6. Із студентських робіт.

7. Рецензії.

8. Відзиви на дисертації.