Про збірник

Про збірник наукових праць «Лінгвістика. Лінгвокультурологія»

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 року (додаток № 9)

Збірник «Лінгвістика. Лінгвокултурологія» зареєстрований Міністерством юстиції України в якості друкованого засобу масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Наукова збірка «Лінгвістика. Лінгвокультурологія» поширюється через мережу Інтернет (lingvodnu.com.ua), є на сайті вищого навчального закладу (сdер@dnu.dp.ua, що видає друковане наукове фахове видання, про що зазначається у вихідних відомостях. Збірка наукових праць також зареєстрована на сайтах vsenauki.ru; Наукова періодика України (irbis-nbox.gov.ua); Українські наукові журнали (usj.org.ua/shot_list).