Лінгвістика. Лінгвокультурологія ` 2016 (#9)

ПЕРЕДМОВА (Панченко О. І.)
ВСТУП  (Шепель Ю.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ПОДАННЯ СКЛАДОВИХ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ КОНЦЕПТІВ
Щодо питання про культурний і мовний концепти. Стереотип і національний характер (Шепель Ю.О.)
Прагматична реалізація нової лексики у словниках та її зв’язок із семантикою (Вотінцева М.Л.).
Вербалізація концептів загальнолюдського значення в мові, мовленні (Амичба Д.П., Ходоренко Г.В.)
Професійна іншомовна комунікативна та дискурсивна компетенція: сутність та структура (Панченко О.І., Шепель Ю.О.)
Комунікативна компетенція як система мовленнєвих іншомовних умінь та навичок (Гурко О.В., Шкурко О.В.)
Компоненти професійної іншомовної комунікативної компетенції (Шепель Ю.О., Вотінцева М.Л.)
Список літератури
Универсальное, общечеловеческое «слово»: форма и содержание, смысл и значение, образ и символ (Амичба Д.П.).
Хиастический каламбур как средство создания языковой игры (на примере демотиваторов) (Габидулина А.Р.)
«Даруй мне тишь твоих библиотек» (библиотека как концепт  и компонент системы общения) (Панченко Е.И.)  

 

Контекст и словообразовательное значение производного слова (на материале русского и украинского языков) (Шепель Ю.А.)  

 

Humanitarisation of education in Ukraine: tasks and prospects of the development (Суїма І.П.)  

 

Contemporary English neologisms (Borovik O.)
Пароніми та омоніми як основа гри слів (на матеріалі англійської мови) (Падалко В.В.).  

 

Полісемія як основа англомовної лінгвістичної гри (на матеріалі роману Ч. Діккенса «Посмертні записки Піквіського клубу») (Черемис О.Г., Панченко О.І.)
Висновки
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ПОДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Й ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК КОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІВ ФАХІВЦІВ
Критерії оцінки та рівні сформованості професійної іншомовної комунікативної компетенції та дискурсу (Стребуль Л.О., Козирєва Н.Ю., Суїма І.П.)  

 

 

 

Особливості юридичної термінології в англійській мові (Клименко Т.А., Сердюк О.В.)  

 

Мова права як окремий стильовий різновид української й російської  літературної мови та юридичного дискурсу (Шепель Ю.О., Шкурко О.В.)  

 

 

Висновки
ОСОБЛИВОСТІ ЛІНГВІСТИЧНОГО ВТІЛЕННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИМИ МОВАМИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СУЧАСНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННЮ
Текст як об’єкт лінгвістики й основа спілкування (Шепель Ю.О., Панченко О.І)  

 

Дослідження стислого тексту в комунікативному просторі україномовного та англомовного корпоративного блогів (Зайцева С.В.)  

 

Досвід застосування інтерактивних методів під час навчання майбутніх фахівців професійному іншомовному спілкуванню (Петриченко І.Б., Шестопал Н.А., Сердюк О.В.).  

 

 

Список літератури
Алгоритм вивчення студентами-іноземцями складнопідрядних речень (Стребуль Л.О.)  

 

Colloqual phraseology in English movies. Way of translation in Ukrainian and Russian (Вовненко Р.О.)  

 

Конотативна забарвленість тексту у романі Харпер Ли «Вбити пересмішника» та її відтворення у перекладі (Злиднєва В.Ю., Панченко О.І.)  

 

Мотивация и мнемонические приемы как составляющая методики преподавания русского языка иностранцам (Клименко Т.А.)
Chellenges and perspectives of translation quality assessment in applied translation studies (Novikova O.O., Panchenko O.I.).
«Gone with the wind» from the point of view of its translation (Timoshenko E.)  

 

Дослідження семантичних особливостей перекладу англійських фразеологізмів (Падура С.А.)  

 

Библейские афоризмы и особенности их перевода (Уманец О.О., Амичба Д.П.)  

 

ВИСНОВКИ