Відкрито прийом статей до випуску 8 (2015)

Шановні автори! Відкрито прийом статей до випуску 8 (2015) збірника наукових праць «Лінгвістика. Лінгвокультурологія». Набір статей відкрито до 30 жовтня 2015 р. включно. Запланований термін видання збірника  — грудень 2015 року.

Відкрито прийом статей до випуску 7 (2014)

Шановні автори! Відкрито прийом статей до випуску 7 (2014) збірника наукових праць «Лінгвістика. Лінгвокультурологія». Набір статей відкрито до 30 квітня 2014 р. включно. Запланований термін видання збірника  — травень-червень 2014 року.

Закінчено прийом статей до випуску 6

Шановні автори! Прийом статей до випуску 2013 року наукового журналу «Лінгвістика. Лінгвокультурологія» (орієнтовний термін виходу – листопад-грудень 2013 р.) закінчено 18 жовтня 2013 року.

Закінчується прийом статей до випуску 6

Шановні автори! Прийом статей до випуску 2013 року наукового журналу «Лінгвістика. Лінгвокультурологія» (орієнтовний термін виходу – листопад-грудень 2013 р.) закінчується 10 жовтня 2013 року.

Відкрито прийом статей до №6 (2013)

Відкрито прийом статей до випуску за поточний рік збірки наукових праць «Лінгвістика. Лінгвокультурологія».

Для публікації статті у наступному номері журнала «Лінгвістика. Лінгвокультурологія» необхідно не пізніше 10 жовтня 2013 року надіслати вкладеними файлами за допомогою електронної пошти на адресу lingvistika.dnu@gmail.com:

1)  текст статті, оформлений згідно з вимогами;

2)  відомості про автора(ів) (прізвище, ім’я, по батькові повністю, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, наукові інтереси, номери службового та домашнього телефонів, поштова адреса, адреса електронної пошти). Якщо авторів декілька – потрібно вказати, хто з авторів представляє авторський колектив;

3)  студенти, аспіранти та пошукачі  додають відскановану рецензію наукового керівника, яка завірена печаткою відповідного навчального закладу або рекомендацію вченої ради.

Про журнал…

У збірнику «Лінгвістика. Лінгвокультурологія» розглядаються актуальні проблеми сучасної лінгвістики, теоретичні аспекти когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвістики тексту.

Рассматриваются актуальные проблемы современной лингвистики, теоретические аспекты когнитивной лингвистики, прагмалингвистики, лингвокультурологии, этнолингвистики, лингвистики текста.

The urgent problems of modern linguistics, theoretical aspects of cognitive linguistics, pragmalinguistics, linguoculturology, ethnolinguistics, text linguistics are regarded.